Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2021


PDFRb 27S -KOREKTA NR 2 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021.pdf
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2021.pdf
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
 


 

PDFRb-27S -Korekta nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
PDFRb-N - Korekta nr 1- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021.pdf
PDFRb-NDS- Korekta nr 1- sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
 


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
 


PDFKOREKTA NR 2 - Rb-NDS - Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
 


PDFRb-27S - korekta nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
PDFRb-N - korekta nr 1 -Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021.pdf
PDFRb-NDS - korekta nr 1 - Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
 


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf