Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień 27 stycznia 2021 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021– 2032
  2. zmian w budżecie na 2021 r.,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
  4. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej
  5. ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2021 rok,

3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  22.01.2021 r.