Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012

Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2012 rok.

PDFUchwała RIO - opinia o sprawozdaniu za 2012.pdf

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012r.pdf

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012r.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2012r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2012r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2012r.pdf

 

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012r.pdf

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012r.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2012r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za III kwartał 2012r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2012r.pdf

 

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2012 r.pdf

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012r..pdf

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012r..pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2012r..pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2012r..pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2012r..pdf

 

PDFRb-27S za I kwartał 2012r.pdf

PDFRb-28S za I kwartał 2012r.pdf

PDFRb-N za I kwartał 2012r.pdf

PDFRb-NDS za I kwartał 2012r.pdf

PDFRb-Z za I kwartał 2012r.pdf