Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2020


PDFKorekta nr 1 - BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, 2020R..pdf
PDFKOREKTA NR 1 - BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2020ROK.pdf
 

 

PDFKOREKTA NR 1 - BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2020R.pdf
 


PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2020.pdf
PDFSPRAWOZDANIE NR 1.21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 30 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2020 rok.pdf
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, 2020R..pdf
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2020R..pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA, 2020R..pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY), 2020R..pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI, 2020R..pdf
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2020R..pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2020R..pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY), URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2020R..pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2020R..pdf
 


PDFRB- NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IV KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IV KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IV KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH, IV KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI, IV KWARTAŁ 2020.pdf
 


PDFRB- NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, III KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, III KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, III KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH, III KWARTAŁ 2020.pdf
PDFRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI, III KWARTAŁ 2020.pdf
 


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2020.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020.pdf
 


PDFKorekta - Rb-27S, Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Głubczyce I kwartał 2020.pdf
PDFKorekta - Rb-NDS, sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego, Gmina głubczyce, I kwartał 2020.pdf
 


PDFRb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, I kwartał 2020.pdf
PDFRb- NDS sprawozdanie o nadwyżce - deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2020.pdf