Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2019

PDFKorekta - Informacja dodatkowa, 2019.pdf
 


PDFKorekta - Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Głubczyce.pdf
PDFKorekta - Rb-NDS, Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Głubczyce 2019r..pdf
 


PDFSPRAWOZDANIE NR 1.20 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 27 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019 rok.pdf
PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2019.pdf


PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 2019 rok, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej, 2019 rok, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Głubczyce, 2019 rok.pdf
PDFInformacja dodatkowa - 2019, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFInformacja dodatkowa - zbiorcza, 2019.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki, 2019.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki, 2019, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednoski, 2019, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki, 2019.pdf
 


PDFRB - 27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB - NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
 


PDFRegionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwała Nr 391.2019 z dnia 12 września 2019 r. Składu Orzekającego Rejonowej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdfPDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2019r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2019r..pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf
PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf
 

 

PDFINFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.pdf


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2019r..pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2019r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2019r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 201r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf