Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2019

PDFRB - 27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB - NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
PDFRB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf
 


PDFRegionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwała Nr 391.2019 z dnia 12 września 2019 r. Składu Orzekającego Rejonowej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdfPDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2019r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2019r..pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf
PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf
 

 

PDFINFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.pdf


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2019r..pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2019r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2019r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 201r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-12-2018
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  31-12-2018 09:15
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • zmodyfikowano:
  16-03-2020 12:59
  przez: Bartosz Dzieża
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 793
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl