Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011:

 

PDFProjekt druk nr 061 - Sprawozdanie Burmistrza Głubczyc z wykonania budżetu za 2011 rok.pdf

PDFUchwała RIO 193-2012 w spr. opinii sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.pdf

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialn ego za IV kwartał 2011.pdf

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialn ego za IV kwartał 2011r.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2011r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2011r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2011r.pdf

PDFUchwała Nr 483-2011 RIO w spr. opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gł. za I półrocze 2011r.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I pólrocze 2011r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r..pdf