Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011:

 

PDFProjekt druk nr 061 - Sprawozdanie Burmistrza Głubczyc z wykonania budżetu za 2011 rok.pdf

PDFUchwała RIO 193-2012 w spr. opinii sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.pdf

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialn ego za IV kwartał 2011.pdf

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialn ego za IV kwartał 2011r.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2011r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2011r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2011r.pdf

PDFUchwała Nr 483-2011 RIO w spr. opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gł. za I półrocze 2011r.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I pólrocze 2011r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r..pdf

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r..pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  30-08-2011 09:54
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • zmodyfikowano:
  11-03-2014 15:02
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Głubczycach
  odwiedzin: 14185
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl