Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych przekazane zgodnie z art 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG.pdf


PDFZawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.89.2022.3.KS_TS.pdf


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.1.4210.110.2022.MS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek Powiatu Głubczyckiego

PDFGL.ZUZ.1.4210.110.2022.MS-obwieszczenie RKW_2022_5045.pdf


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego dla zadania pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w Lisięcicach

PDFGL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG - obwieszczenie DW 417 Lisięcice.pdf


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.3.4210.155.2021.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek  Głubczyckich Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Głubczycach, na usługę wodną obejmująca odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Pomorzowicach.

PDFGL-ZUZ-3-4210-155-2021-BS.pdf


PDFGL-ZUZ-3-4210-239m-2020-MN - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w obrębie Lwowian.pdf

PDFGL-ZUZ-3-4210-122m-2020-BS - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb eksploatacji SUW ujęcia wody KLISINO.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 sierpnia 2020 r.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29 lipca 2020 r..pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 8 czerwca 2020 r - 2.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 8 czerwca 2020 r - 1.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20 wrzesnia 2018 r.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22 stycznia 2019 r.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18 lutego 2019 r.pdf