Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 r.pdf

 

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFInformacja dodatkowa - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
 

 

PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf
 

 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IVkw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2018r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2018r..pdf
 

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Głubczyce.pdf

PDF2018-10Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2018r..pdf-29 14_24_22.pdf
PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2018r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2018.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2018.pdf


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2018r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2018r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r.pdf
 

 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2018r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2018r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r.pdf