Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski - Głubczyce 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok

 

            Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 208 rok ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2645),

informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku wyniesie 200 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców miasta Głubczyce.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

Zadania mogą dotyczyć:

1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;

2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;

3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 9 stycznia do 16 lutego 2018 r.

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Głosowanie mieszkańców Głubczyc na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od 4 do 13 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2018”, zamieszczono w poniższej tabeli.

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2018”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

21 grudnia 2017 r

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

22 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

9 stycznia do 16 lutego 2018 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

19 lutego do 9 marca 2018 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 14 marca 2018 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

14 do 30 marca 2018 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 15 marca 2018 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

3 do 13 kwietnia 2018 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

4 do 13 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 20 kwietnia 2018 r.

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2018.

 

                                                                                                                                                                                 Burmistrz Głubczyc

                                                                                                                                                                                     Adam Krupa

Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2017
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  21-12-2017 15:12
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  21-11-2018 18:59
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 1059
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×