Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski - Głubczyce 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok

 

            Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 208 rok ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2645),

informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku wyniesie 200 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców miasta Głubczyce.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie interne