Strona główna BIP - najnowsze publikacje

 1. 2014-04-17 REMONT DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Data modyfikacji: 17-04-2014 13:40
 2. 2014-04-17 REMONT DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Data utworzenia: 17-04-2014 13:30
 3. 2014-04-17 Remont sanitariatów I i II piętra w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach ul. Kochanowskiego 31
  Data utworzenia: 17-04-2014 13:03
 4. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
  Data modyfikacji: 17-04-2014 11:51
 5. 2014-04-10 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 16-04-2014 10:23
 6. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2011-2014
  Data modyfikacji: 16-04-2014 08:28
 7. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2011-2014
  Data modyfikacji: 16-04-2014 08:27
 8. 2014-04-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE, w miejscowości Nowe Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice
  Data modyfikacji: 15-04-2014 14:42
 9. 2014-04-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE, w miejscowości Nowe Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice
  Data utworzenia: 15-04-2014 14:39
 10. 2014-04-10 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 10-04-2014 13:20

Cmentarz Komunalny w Głubczycach Biblioteka Publiczna Głubczyce MOK w Głubczycach TV Głubczyce Skarby pogranicza Zdrowie opolskie  Śląsk bez granic Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum ePUAP System Informacji Przestrzennej baner_partnerstwo_nyskie.jpeg .