Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XXXVI Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXXVI SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  25 października 2017  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2017 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028,
 3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości do 2 847 204 zł dla Gminy Głubczyce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Głubczyce w 2017 roku,
 4. udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobnikach,
 5. udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycach,
 6. ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi relacji Głubczyce - Nowy Rożnów do kategorii publicznych dróg gminnych,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi numer 108626 O relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej,
 9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pietrowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pietrowicach,
 10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Głubczycach,
 11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach,
 12. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  18 październik 2017 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-10-2017
  przez: Marcelina Wieliczko
 • opublikowano:
  19-10-2017 09:30
  przez: Marcelina Wieliczko
 • zmodyfikowano:
  14-12-2017 15:14
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 571
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×