Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XXXIV Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXXIV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  27 września 2017 roku o godz. 15:00.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2017 rok,

b) nadania statutu sołectwu Bernacice,

c) zaliczenia drogi relacji Głubczyce - Nowy Rożnów do kategorii publicznych dróg gminnych,

d) pozbawienia drogi numer 108626 O relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej,

e) zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  20 września 2017 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2017
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  21-09-2017 13:55
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  19-10-2017 09:33
  przez: Marcelina Wieliczko
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 746
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×