Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XXX Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXX SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  26 kwietnia 2017  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028.,

b) udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.,

c) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce".

e)  określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce na rok 2017.,

f) zaliczenia drogi przebiegającej do granicy państwa w Pomorzowiczkach do kategorii publicznych dróg gminnych.,

g) wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII.,

 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  21 kwietnia 2017 r.

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  24-04-2017 12:01
  przez: Marcelina Wieliczko
 • zmodyfikowano:
  21-07-2017 10:16
  przez: Marcelina Wieliczko
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 2261
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×