Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji wykonania budżetu za I półrocze 2017.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2017.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za rok 2017.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za rok 2017.pdf


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r..pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2017r..pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2017r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r..pdf
 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r..pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2017r..pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2017r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r..pdf
 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r..pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2017r..pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2017r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r..pdf
 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2017r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2017r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r.pdf