Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2016

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016 rok.pdf


PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r.pdf
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2016r.pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2016r.pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2016r..pdf
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016r.pdf
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016r.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2016r.pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2016r.pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2016r..pdf
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016r.pdf
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016r.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2016r.pdf
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2016r.pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2016r..pdf