Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GTBS Sp. z o.o. - PRZETARGI

SIERPIEŃ

17.08.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU "III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 21"

szczegóły poniżej:

PDFSCAN3574_000.pdf
 

 

LIPIEC 2022

04.07.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu: "II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczyach przy ul.Kozielskiej 21"

PDFSCAN3353_000.pdf

 

CZERWIEC 2021

06.06.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy:

„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 2-ch kotłowni: przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach oraz przy ul.Nowy Świat 1 w Głubczycach"

 

Szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamównieniu.pdf
PDFsiwz gtbs.pdf
DOCZal_nr_1_do_SIWZ(1).doc
DOCXZal_nr_2_do_SIWZ.docx
DOCXZal_nr_3_do_SWZ.docx
DOCZal_nr_4_do_SIWZ.doc
DOCXZal_nr_5_do_SIWZ.docx
DOCZal_nr_6_do_SIWZ.doc

PDFoświadczenie dodatkowe.pdf
PDFodpowiedzi na zapytania.pdf
DOCZal_nr_1_do_SIWZ - NOWY FORMULARZ UAKTUALNIONY.doc
PDFodpowiedzna zapytanie 2.pdf
 

Informacja z otwarcie kopert:

PDFotwarcie ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór ofert ..pdf

MAJ 2022

30.05.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu: "I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczyach przy ul.Kozielskiej 21"

gtbs20220530.jpeg

STYCZEŃ 2022

17.01.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu:

„Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ciężkiego w okresie I-V 2022 roku do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ” - II postępowanie

szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu (2).pdf

PDFSIWZ(1).pdf

PDFidentyfikator postepowania.pdf

DOCZal_nr_1_do_SIWZ2.doc

DOCXZal_nr_2_do_SIWZ2.docx

DOCXZal_nr_3_do_SWZ3.docx

DOCXZal_nr_4_do_SIWZ4.docx

DOCZal_nr_5_do_SIWZ5.doc

W związku z zmianami w postanowieniach umownych załączamy zmieniony zał. Nr 3 do specyfikacji. Zmieniony załącznik stanowi integralna część postepowania przetargowego.

DOCXZal_nr_3_do_SWZ3 zmieniony.docx

PDFpismo - zmian zał. nr 3-1.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFwybór oferty2.pdf

 

10.01.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu:

"„Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ciężkiego w okresie I-V 2022 roku do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ”

szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamównieniu.pdf

PDFSIWZ olej opałowy gtbs podpisany.pdf

PDFidentyfikator postepowania podpisany.pdf

DOCZal_nr_1_do_SIWZ.doc

DOCXZal_nr_2_do_SIWZ.docx

DOCXZal_nr_3_do_SWZ.docx

DOCXZal_nr_4_do_SIWZ.docx

DOCZal_nr_5_do_SIWZ.doc

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFzmiana ogłoszenia.pdf

 

Unieważnienie ogłoszenia

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

PDFunieważnienie przetargu.pdf

 

LISTOPAD 2021

23.11.2021r. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy II postępowanie:

„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ” II postępowanie

szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamównieniu.pdf

PDFidentyfikator postępowania.pdf

PDFskrzynka e-puap.pdf

DOCZal_nr_1_do_SIWZ..doc

DOCXZal_nr_2_do_SIWZ.docx

DOCXZal_nr_3_do_SWZ..docx

DOCZal_nr_4_do_SIWZ..doc

DOCXZal_nr_5_do_SIWZ.docx

DOCZal_nr_6_do_SIWZ.doc

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

PDFUnieważnienie 2.pdf

 

PAŹDZIERNIK 2021

22.10.2021r. Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach.

szczegóły i załączniki:

PDFogloszenie.pdf

DOCXSIWZ_gaz gtbs.docx

DOCZal_nr_1_do_SIWZ.doc

DOCZal_nr_2_do_SIWZ.doc

DOCZal_nr_3_do_SIWZ.doc

DOCZal_nr_4_do_SIWZ.doc

DOCZal_nr_5_do_SIWZ.doc

DOCZal_nr_6_do_SIWZ.doc

 

Odpowiedzi na pytania::

DOCXPytania-2.docx

PDFSCAN2342_000.pdf

Szanowni Państwo. w związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości składania ofert, informujemy iż składanie ofert możliwe jest również za pomocą emaila na adres sekretariat@gtbs.eu. Spółka nie posiada na chwilę obecną skrzynki e-puap. Zostanie ona utworzona i podana do publicznej informacji.

W związku z tym przesuwamy termin składania ofert na 22.11.2021r. godz.12.00, natomiast otwarcie ofert na dzień 22.11.2021r. godz.12.30.

PDFSCAN2369_000.pdf

W związku z otrzymaniem adresu e-puap, informujemy iż możliwe jest już składanie ofert na skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą adres /GTBS2021/SkrytkaESP.

PDFSCAN2388_000.pdf

 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

PDFSCAN2392_000.pdf

SIERPIEŃ 2019

 

26.08.2019r. Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

 

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach.

szczegóły i załączniki:

DOCOgłoszenie o zamówieniu nr 589642-N-2019.doc

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-GAZ 2020-2021.pdf

DOCzałącznik nr 1 SIWZ Formularz oferty - dostawa gazu E.doc

DOCZałącznik nr 2 SIWZ -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc

DOCZałącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzałącznik nr 4 SIWZ - wykaz dostaw.doc

.DOCzałącznik nr 5 SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 6 SIWZ wzór pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOCzałącznik nr 7 SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc

DOCZałącznik nr 8 SIWZ - oświadczenie o posiadaniu umowy dystrybucji lub promesy.doc

PDFZałącznik nr 9 - wyciąg z Taryfy.pdf

29.08.2019r. PDFTreść zapytań i wyjaśnienia do SIWZ-1.pdf

11.09.2019r.PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

23.09.2019r. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf

11.10.2019r. DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 

LIPIEC 2019

03.07.2019r.  Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

Remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 6.

szczegóły/załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu - Kościuszki 6.pdf

PDFSIWZ - Kościuszki 6.pdf

DOCKościuszki 6 - załączniki SIWZ nr 1,2,3,4,5,6,6a.doc

DOCzał nr 7 - istotne postanowienia umowy.doc

PDFzał nr 8 SIWZ przedmiar robót - Kościuszki 6.pdf

PDFzał nr 9 - STWIOR Kosciuszki 6.pdf

18.07.2019r. PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

26.07.2019r. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-www.pdf

31.07.2019 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510158988.pdf

 

SIERPIEŃ 2017

28.08.2017 Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach

szczegóły/załączniki: 

DOCogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie nr 574434.doc

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - gaz 2018-2019.pdf

DOCzałącznik nr 1 Formularz oferty - dostawa gazu wysokometanowego.doc

DOCZałącznik nr 2 SIWZ -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc

DOCZałącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzałącznik nr 4 SIWZ - wykaz dostaw.doc

DOCzałącznik nr 5 SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.doc

DOCzałącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy.doc

DOCZałącznik nr 8 SIWZ - oświadczenie o posiadaniu umowy dystrybucji lub promesy.doc

PDFodpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - 1.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - 2.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - 3.pdf

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 574434.doc

PDFinformacja o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystkiejszej oferty-www.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

CZERWIEC

30.06.2016r, Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości podprogowej.

Nazwa nadana przedmiotowi zamówienia: 

"Ocieplenie ścian zewnętrznych, renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 4 w Głubczycach"

 

DOCogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Niepodległości 4 - 111621-2016.doc

PDFsiwz- Niepodległości 4 - GTBS-I-2-2016.pdf

DOCzał nr 1 - formularz oferty Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 2 - oświadczenie art 22 Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 3 - oświadczenie art 24 Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 4 - grupa kapitałowa Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 5 - wykaz osób Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 6 - oświadczenie o uprawnieniach Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 7 - wykaz robót Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 8 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 9 - pełnomocnictwo Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 10 - oświadczenie kierownika budowy Niepodległości 4.doc

PDFIstotne Postanowienia Umowy NIEPODLEGŁOSCI 4 GTBS-I-2-2016.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna STWiORB-Niepodległości 4.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY NIEPODLEGŁOŚCI GŁUBCZYCE.pdf

PDFprzedmiar robót - ocieplenie ścian i renowacja Niepodległości 4.pdf

PDFprzedmiar robót - remont ogrodzenia Niepodległosci 4.pdf

PDF1.pdf

PDF2.pdf

PDF3.pdf

PDF4.pdf

PDF5.pdf

PDF6.pdf

PDF7.pdf

PDF8.pdf

PDF9.pdf

PDF10.pdf

PDF11.pdf

PDF12.pdf

PDF13.pdf

PDF14.pdf

PDF15.pdf

PDF16.pdf

PDF17.pdf

PDF18.pdf

PDF19.pdf

PDF20.pdf

PDFNiepoldegłości 4 - zawiadomienie o wyborze oferty-www.pdf

DOCNiepodległości 4 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 

27.05.2016r. Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach, działający w imieniu Gminy Głubczyce ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości podprogowej.

Nazwa nadana przedmiotowi zamówienia:

"Ocieplenie scian zewnętrznych, renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 4 w Głubczycach"

szczegóły/załączniki:

DOCogłoszenie o zamówieniu - Niepodległości 4.doc

PDFsiwz- Niepodległości 4.pdf

DOCzał nr 1 - formularz oferty Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 2 - oświadczenie art 22 Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 4 - grupa kapitałowa Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 5 - wykaz osób Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 6 - oświadczenie o uprawnieniach Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 7 - wykaz robót Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 8 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 3 - oświadczenie art 24 Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 9 - pełnomocnictwo Niepodległości 4.doc

DOCzał nr 10 - oświadczenie kierownika budowy Niepodległości 4.doc

DOCOPIS TECHNICZNY NIEPODLEGŁOŚCI GŁUBCZYCE.doc

PDFprzedmiar robót - ocieplenie ścian i renowacja Niepodległości 4.pdf

PDFprzedmiar robót - remont ogrodzenia Niepodległosci 4.pdf

PDF1.pdf

PDF2.pdf

PDF3.pdf

PDF4.pdf

PDF5.pdf

PDF6.pdf

PDF7.pdf

PDF8.pdf

PDF9.pdf

PDF10.pdf

PDF11.pdf

PDF12.pdf

PDF13.pdf

PDF14.pdf

PDF15.pdf

PDF16.pdf

PDF17.pdf

PDF18.pdf

PDF19.pdf

PDF20.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna STWiORB-Niepodległości 4.pdf

PDFIstotne Postanowienia Umowy NIEPODLEGŁOSCI.pdf

PDFNiepoldegłości 4 - informacja o unieważnieniu postępowania.pdf