Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - VIII nabór” uzyskała dofinansowanie:

 • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 39 687,04 zł;
 • 35% - kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 27 780,92 zł;
 • 15% - udział środków własnych Gminy Głubczyce  z wysokości  11 906,11 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 79 374,07 zł.

Łącznie usunięto 163,78 Mg wyrobów zawierających azbest z 63 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 163,78  Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.


DOCWniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie .doc
DOCZałącznik nr 2 do wniosku - Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 3 do wniosku - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 4 do wniosku - Przedsiębiorcy OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.doc
DOCZałącznik nr 4 do wniosku - Rolnictwo OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.doc
DOCUpoważnienie dla współwłaściciela.doc
 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-01-2015 10:07
  przez: Kamil Wysoczański
 • zmodyfikowano:
  17-10-2017 08:40
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 10457
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×